INFO

  • FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: POTICAJI ZA 18.400 PROIZVOĐAČA
  • BANJA LUKA DOBILA PRVU VOJNU AMBULANTU U BIH
  • ZVANIČNO: TRŽNI CENTRI I UGOSTITELJSKI OBJEKTI U ZATVORENOM PROSTORU MOGU POČETI S RADOM
  • GODIŠNJICA UBISTVA DR.IRFANA LJUBIJANKIĆA I NJEGOVIH SARADNIKA
  • DANAS PRETEŽNO OBLAČNO VRIJEME
  • KORONAVIRUS SE SVE VIŠE ŠIRI TEŠNJOM, REGISTROVANO 19 NOVOZARAŽENIH OSOBA
  • U BIHAĆU ZASJEDA SKUPŠTINA USK
  • PENZIONERI USK: TRAŽIMO POVEĆANJE PENZIJA I BOLJU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

ZASJEDALA VLADA USK: IMPERATIVNA PODRŠKA DEMOGRAFSKOM RAZVOJU

- U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, u skladu sa planiranim sredstvima u kantonalnom Budžetu za 2020. godinu za podršku demografskom razvoju, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, donesena Odluka o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete u kantonu u ovoj godini...

ZASJEDALA VLADA USK: IMPERATIVNA PODRŠKA DEMOGRAFSKOM RAZVOJU


BIHAĆ, 18. juna - Ovom Odlukom utvrđena je naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2020. godini, jednokratno u visini od 500 maraka.

Pravo na naknadu ostvaruje roditelj djeteta sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu a isplata naknada vršit će se posredstvom ovdašnjih centara za socijalni rad. Ovogodišnjim Budžetom kantonalnog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike sredstva za podršku demografskom razvoju planirana su u iznosu od 200.000 maraka.

Ministri su prihvatili mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon, podnesenu od zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona Fatke Kulenović, te je materijal upućen Skupštini na dalje postupanje.

U Inicijativi su predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon na način da se doda novi član koji glasi: Porez na promet nekretnina se ne plaća kada državljanin Bosne i Hercegovine do 35 godina starosti, koji ima prebivalište na području Kantona koji nema nekretnine u svom vlasništvu, prvi put kupuje stan ili kuću kojom rješava svoje stambeno pitanje i to za površinu do 20 m2 po članu porodičnog domaćinstva, a kojima se smatraju bračni drug i njihova maloljetna djeca.

Mladi ljudi do 35 godina, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, ovim izmjenama bi bili oslobođeni plaćanja poreza prilikom kupovine prve nekretnine, a u cilju poduzimanja demografskih mjera sa pozitivnim efektom usmjerenim na smanjenje iseljavanja stanovništva.
Na osnovu navedenog Ministarstvo finansija smatra Inicijativu opravdanom.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede Vlada Kantona donijela je Odluku o prenamjeni sredstava, radi ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusom (COVID -19).

Za poticaje u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji prenamijenjena su sredstva u iznosu od 2.360.000,00 maraka.VEZANE VIJESTI

KOMENTARI


TRAŽI

MARKETING


RTVUSK LIVE

MARKETING