INFO

  • REIS KAVAZOVIĆ: OTROV ĆE JOŠ DUGO KRUŽITI, ALI ŽIVOT SE OBNAVLJA I ISTINA RAZGONI TAMU NAD SREBRENICOM
  • INSAN SE NAVIKNE NA SVE: JEDNA OD BROJNIH SREBRENIČKIH PRIČA O ŽIVOTU U SAMOĆI I SJEĆANJIMA
  • U BOSNI I HERCEGOVINI 316 ZARAŽENIH ZA 24 SATA, NAJVIŠE U TUZLANSKOM I KANTONU SARAJEVO
  • ŽENE U CRNOM U POTOČARIMA: BROJNI GRAĐANI SRBIJE SE NE SLAŽU S PORICANJEM GENOCIDA
  • BIHAĆ: ISKRENA I EMOTIVNA PORUKA MIRA I PODRŠKE SREBRENIČANIMA
  • INICIJATIVA ŽENA IZ ZEMALJA REGIONA KONTRA ZLOČINA: SUD I JAVNA OSUDA ZA SVAKI OBLIK NASILJA
  • 11. JULI U MEMORIJALNOM CENTRU POTOČARI: PORUKE SUOSJEĆANJA, MIRA I PRAVDE
  • VREMENSKA: SUTRA U NAŠOJ ZEMLJI PRETEŽNO OBLAČNO VRIJEME UZ MOGUĆU KIŠU
  • BOSANSKA KRUPA: OBILJEŽENA GODIŠNJICA HEROJSKE BITKE ZA ĆOJLUK
  • DANI PRED 11. JULI: VRIJEME KADA ASIMA ISPRAĆA NA PUT BIJELE CVJETOVE

VLADA FBIH UTVRDILA BUDŽET ZA IDUĆU GODINU, 15 MILIONA KM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

- Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, s potpuno uravnoteženom prihodovnom i rashodovnom stranom...

VLADA FBIH UTVRDILA BUDŽET ZA IDUĆU GODINU, 15 MILIONA KM ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH

SARAJEVO, 28. novembra - U parlamentarnu proceduru je, također po hitnoj proceduri, upućeni i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu, kojim je predviđeno da, odmah nakon servisiranja vanjskog i unutarnjeg duga, prioritet bude isplata penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu pripremljen je u skladu s budžetskim kalendarom i iznosi 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa Budžeta leži u integrisanju Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa statusom budžetskog korisnika.

Naime, Zakonom o PIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u Budžet u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata penzija kroz Jedinstveni račun trezora, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2.252,5 miliona KM, odnosno 83 posto u odnosu na 2019. godinu.

U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 2.074 miliona KM, odnosno prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1.608 miliona KM. Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 miliona KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 miliona KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410 miliona KM. Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251 miliona KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje penzija za 2020. godinu, što je u nadležnosti Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje.

Budžetom za 2020. godinu planirano je za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih obitelji - novčana egzistencijalna naknada 50 miliona KM.

Za provedbu Zakona o zaštiti porodica s djecom planirano je 20 miliona KM, a za nastavak sufinanciranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mlađe kategorije stanovništva ponovno 15 miliona KM. Dakle, Vlada Federacije BiH, nakon višestrukih pozitivnih rezultata ove kreditne linije, nastavlja pomagati stambeno zbrinjavanje mladih u Federaciji BiH.

"Poticaj za poljoprivrednike planiran u iznosu od 87 miliona KM, te je povećan za 18,3 milona KM. Prepoznajući težak položaj poljoprivrednika u FBiH i njihovu potrebu za povećanjem konkurentnosti, Vlada je značajno povećala ukupna sredstva usmjerena ovim kategorijama", saopćeno je iz Vlade FBiH.

Transferi za raseljene kategorije i izbjeglice ukupno su povećani za sedam miliona KM. Pomoć u održivom povratku raseljenih osoba i izbjeglica u oba entiteta predstavljat će prioritet resornog ministarstva, gdje će kroz projekte finansirane iz Budžeta Federacije BiH, ali i udruživanjem sredstava s drugim nivoima vlasti (entiteti, kantoni i lokalne zajednice) biti nastavljena aktivnosti na provedbi i Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova planiran je u iznosu od 30 miliona KM i povećan je za 24 miliona KM. Sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sustava jedna je od četiri mjere dokumenta Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina. Planiranjem ovih sredstava Vlada FBiH potvrđuje opredijeljenost u provedbi reformi u oblasti zdravstvenog sektora, a što svakako podrazumijeva mjere financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova.

Transfer nižim nivoima vlasti planiran je u iznosu od 21 milion KM i predstavlja nastavak sufinansiranja budžeta i projekata jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Planirano je pet miliona KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i nastavak izgradnje cestovne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115 miliona KM. Naime, alokacijom sredstava na poseban podračun u okviru JRR-a, a koja su prikupljena po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije, te uplatom dividende javnih poduzeća u vlasništvu FBiH, Vlada nastavlja sukcesivno financiranje izgradnje pojednih dionica brzih cesta i autocesta.

Na razdjelu Vlade FBiH planirano je ukupno 15 miliona KM na ime troškova rekonstrukcije i investicionog održavanja za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru. Kupovinom prostora za smještaj organa i tijela Vlade Federacije BiH ukazala se potreba za planiranjem sredstava kako bi ovi objekti u potpunosti bili privedeni namjeni i osigurana njihova funkcionalnost.

 VEZANE VIJESTI

KOMENTARI


TRAŽI

MARKETING


RTVUSK LIVE

MARKETING