INFO

  • DRVNA INDUSTRIJA SANICA: NAJAVLJEN POTENCIJALNI INTERES NOVOG KUPCA I INVESTITORA
  • DANAS UMJERENO OBLAČNO VRIJEME
  • LIJEPA VIJEST ZA PENZIONERE: OD SEPTEMBRA VEĆE PENZIJE
  • USK: TOKOM VIKENDA 16 NOVIH SLUČAJEVA ZARAZE - VEĆINA ZARAŽENIH UVEZENA IZ DRUGIH DRŽAVA
  • BIHAĆ: CRNI DIM IZNAD DOMA PENZIONERA
  • POČELA REEKSHUMACIJA U MEMORIJALNOM CENTRU POTOČARI
  • ŠKOLE ZA 21. VIJEK: U PROJEKTU OD JESENI I OSNOVNE ŠKOLE USK
  • NOVO RAZOČARENJE U PRAVNU DRŽAVU: U BUDŽETU BIH NEMA GRANTA PODRŠKE ZA USK U POGLEDU TERETA MIGRANTSKE KRIZE

RIJEČ STRUKE: RESPIRATORIMA IZ MALINJAKA NE MOGU SE LIJEČITI OBOLJELI OD KORONAVIRUSA

- Almir Badnjević u svojoj objavi na Facebooku postavlja pitanja na koja bi trebalo odgovoriti vještačenje "Fikretovih respiratora", a među njima je i da li su nam potrebni ovakvi uređaji, a ako jesu zašto se ne koriste...

RIJEČ STRUKE: RESPIRATORIMA IZ MALINJAKA NE MOGU SE LIJEČITI OBOLJELI OD KORONAVIRUSA

SARAJEVO, 11. maja - Respiratori koje je uvezla firma Srebrena malina vlasnika Fikreta Hodžića ne mogu se koristiti u liječenju pacijenata oboljelih od koronavirusa, kazao nam je Almir Badnjević, direktor Verlaba, akreditovane laboratorije za ispitivanje medicinske opreme.

- Kao što sam već ranije iznio, a što je vidljivo iz specifikacije proizvođača (web stranica i katalog) ovo su emergency mehanički ventilatori (hitna kola, hitni slučajevi i slično), a nisu ICU Ventilators (za intenzivnu njegu i duže ventilacije - samim tim nisu ni za COVID pacijente). Inače ICU ventilatori se prave i kreiraju po jednom standardu/normi koja se zove IEC 60601-2-12. Emergency respiratori se prave po skroz drugim standardima.

Šta stoji u specifikaciji

Izmedju ostalog, odmah na pocetku vam je navedeno: Continuous positive airway pressure (CPAP) devices, sleep apnea therapy devices, support-care VENTILATORs, anaesthesia, emergency and transport VENTILATORs, jet and high frequency VENTILATOR and oscillators are not covered by this Particular Standard, nor are devices that may be used within hospitals, intended solely to augment the ventilation of spontaneously breathing PATIENTS (Uređaji za kontinuirani pozitivni pritisak disajnih putova (CPAP), uređaji za terapiju prestanka disanja za vrijeme spavanja, VENTILATORI koji pružaju podršku, za anesteziju, VENTILATORI za hitne slučajeve i transport, mlazni i visokofrekventni ventilatori i oscilatori nisu obuhvaćeni ovim Posebnim standardom, niti su uređaji koji se mogu koristiti u bolnicama, namijenjeni su isključivo za pojačavanje ventilacije PACIJENATA koji spontano dišu op.a.). Dakle nema rezona porediti ova dva tipa respiratora - kazao nam je Badnjević.

Inače, on se u svom komentaru, kojeg je objavio na Facebooku, osvrnuo i na najavljeno vještačenje "Fikretovih respiratora", odnosno na koja pitanja bi ovo vještačenje moralo odgovoriti.

Potrebni su odgovori

- Iako je u potpunosti nepoznato ko će uopće vršiti ovo vještačenje i kako je isti odabran (postoje ekonomski, tehnički i medicinski segmenti koje treba obraditi), po završetku postupka odgovori koji bi se trebali dobiti su sljedeći:
1. Da li ponudom dobavljača, a koja je prihvaćena i na osnovu koje je sklopljen ugovor o nabavci, ponuđeni aparati odgovaraju tehničkoj specifikaciji koju je definisao kupac?
2. Na osnovu čega i kako je kupac definisao specifikaciju? Koliko je potencijalnih dobavljača kontaktirano sa takvom specifikacijom?
3. Na osnovu kojeg kriterija je ova ponuda ocijenjena kao najprihvatljivija? Da li su svi ostali ponuđači bili upoznati sa kriterijom?
4. Da li su svi dobavljači koji su kontaktirani da dostave ponudu veleprometnici medicinskim sredstvima (uslov u skladu sa zakonima BiH)? Da li su uređaji koje nude registrovani u Agenciji za lijekove i ako nisu, mogu li dobiti privremene uvozne dozvole za iste (izjave)?
5. Da li su ispoštovane sve odredbe ugovora sa obje strane? Za sve one koje nisu utvrditi razloge i odgovornosti.

6. Pošto tačka 4. nije ispoštovana u ovom slučaju, provjeriti svu dokumentaciju koja je dostavljena Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH na osnovu koje je izvršen upis veleprometnika i izdana dozvola za privremeni (hitni) uvoz. Neke od neophodnih stvari su: sistem kvaliteta uvoznika, stručni kadar, obučeni serviseri, ugovori o održavanju i potrošnom materijalu, CE i EC certifikati, Declaration of conformity za uređaje, Free sales certificate, prevedena uputstva za korisnika, prevedena uputstva za servisiranje, itd itd. Za sve eventualne propuste tražiti od Agencije za lijekove u medicinska sredstva BiH da snosi odgovornost.
7. Ukoliko Agencija stoji iza svojih izdanih hitnih dozvola i ako je sve regularno, zašto navedeni uređaji još nisu instalirani, a korisnici obučeni za rad? Zašto se uopće vrši "vještačenje", kad bi sve trebalo da je poznato iz dokumentacije navedene u tačkama 4 - 6.

Šta je zapravo kupljeno

8. Da li isporučeni uređaji odgovaraju tehničkoj specifikaciji iz ponude i potpisanog ugovora.
9. Da li isporučeni uređaji imaju sve neophodne dodatke za normalan rad? Da li imaju instalirane sve postavke i modove rada kao što su navedeni u tehničkoj specifikaciji?
10. Na osnovu specifikacije proizvođača isporučenih uređaja i stvarnog utvrđenog stanja, te na osnovu uputstva i detaljnog testa aparata (mjerenja) napisati preporuke za korištenje sa jasno definisanim instrukcijama koje modove uređaj posjeduje, te u kojim medicinskim tretmanima se isti smije koristiti - napisao je Badnjević u svom osvrtu.

 VEZANE VIJESTI

KOMENTARI


TRAŽI

MARKETING


RTVUSK LIVE

MARKETING