TV INTERVJU: Suvad Šahinović, direktor Kantonalnog Fonda za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje

TV INTERVJU: Suvad Šahinović, direktor Kantonalnog Fonda za stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje


utorak, 27.april u 21:10

Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračke populacije i ove godine prati veterane rata i članove njihovih porodica u rješavanju stambenog pitanja. Nakon što je Skupština USK usvojila Program rada Fonda, uskoro će biti plasirana kreditna sredstava po osnovu tri kreditne linije. Najveći interes korisnika je i dalje za prvu liniju namijenjenu za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima. O tome ali i drugim važnim pitanjima iz djelokruga rada Fonda u TV INTERVJU razgovaramo sa direktorom Suvadom Šahinovićem, u utorak, 27.aprila od 21:10 sati Urednica Delila Alibegović.