TV INTERVJU: prof.dr. Fadil Islamović, rektora Univerziteta u Bihaću

TV INTERVJU: prof.dr. Fadil Islamović, rektora Univerziteta u Bihaću


utorak, 23.februar u 20:05

Osnivanje Univerziteta u Bihaću nesumnjivo je najvažniji poslijeratni projekt na ovom području BiH, jer obrazovanje, posebno ono visoko, nema alternativu. Od početnih nekoliko članica, Univerzitet je minulih godina i decenija izrastao u visokoobrazovnu ustanovu koja danas u svom sastavu ima sedam fakulteta. Hiljade studenata prošlo je kroz nastavni proces, medju kojima je veliki broj onih koji su uspješno okončali dodiplomski i postdiplomski studij. Iako prostora za dalji napredak ima tekako bilo, zadnjih godina mnoge brige zadao je drastičan pad broja satudenata, najviše uzrokovan migracijama stanovništva iz ovog dijela BiH prema zemljama EU. No, nije samo smanjeni broj studenata stvorio probleme u radu Univerziteta, tu su i oni koji se odnose na upravljačku strukturu Univerziteta, problemi u finansiranju važnih projekata a od prošle godine promjene u izvođenju nastave zbog pandemije koronavirusa. Razlozi su to da u večerašnjem TV Intervjuu ugostimo prof. dr. Fadila Islamovića, rektora Univerziteta u Bihaću. Urednica Delila Alibegović.