BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE KULTURNIM DOBRIMA U JUGOISTOČNOJ EVROPI, dokumentarni serijal

BORBA PROTIV NEDOPUŠTENE TRGOVINE KULTURNIM DOBRIMA U JUGOISTOČNOJ EVROPI, dokumentarni serijal


utorak, 27.juli u 20:05

Ovaj video u trajanju od 15 minuta, realizovan od strane UNESCO-a, ima za cilj podizanje svijesti javnosti o borbi protiv nezakonitog prometa kulturnim dobrima u Jugoistočnoj Evropi. Sve zemlje u regiji su još 1970. godine ratificirale Konvenciju UNESCO-a o sredstvima zabrane i sprječavanja nezakoniog uvoza, izvoza, prenosa vlasništva kulturnih dobara, mnoga arheološka nalazišta, uključujući i podvodne lokalitete, muzeje, galerije itd. i dalje su izložena krađama i nedopuštenoj trgovini. Dokumentarni serijal Borba protiv nedopuštene trgovine kulturnim dobrima u Jugoistočnoj Evropi, Hrvatska gledajte u utorak, 27.jula od 20:05 sati.