PROMOCIJA KNJIGE O KLAVIRSKOJ MUZICI U BIH AUTORICE MERIME ČAUŠEVIĆ U GALERIJI BKC-A U SARAJEVU

- Pored interesa za istraživanje bosanskohercegovačke muzike, autorica istražuje značaj muzičke edukacije i muzike uopće u razvoju djeteta i ličnosti

  • AUTOR: klix.ba
  • 12.07.2017 - 09:59
  • 222

SARAJEVO, 12. jula - U sklopu 22. internacionalnog festivala "Baščaršijske noći" u Sarajevu u četvrtak, 13. jula s početkom u 20 sati u Galeriji BKC-a u održat će se promocija knjige "Muzika za klavir u Bosni i Hercegovini 1945-1992" autorice Merime Čaušević.

Knjiga predstavlja dugogodišnji istraživačko-analitički rad na polju umjetničke klavirske muzike u Bosni i Hercegovini, a nastala je iz potrebe da se o bosanskohercegovačkoj klavirskoj muzici do 1992. godine prezentiraju što potpunije, decidne i kvalitetne informacije, kako naučnoj, stručnoj, tako i široj javnosti. 

Promotori knjige su profesor Refik Hodžić sa Muzičke akademije u Sarajevu, te pijanist Bartolomej Stanković sa Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, koji će tom prilikom ​ i odsvirati odabrana djela za klavir bh. kompozitora. Moderator promocije je  Mirzana Pašić-Kodrić. 

Merima Čaušević (Purić), rođena je u Cazinu (BiH) 1969. godine gdje je završila osnovnu općeobrazovnu i muzičku školu. Srednju muzičku školu završila je u Bihaću, a ostalo formalno/akademsko obrazovanje stekla je na Teoretsko-pedagoškom odsjeku Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je 1991. godine, a 2002. godine stekla naučni stepen magistra muzičkih nauka odbranom magistarskog rada pod nazivom "Klavirske kompozicije bosanskohercegovačkih kompozitora - pregled, analiza, sistematizacija".

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Perspektive i efekti muzičke edukacije u inkluzivnom odgojno-obrazovnom procesu" odbranila je 2010. godine i stekla naučni stepen doktora nauka. Značajno pedagoško iskustvo stekla je u radu s djecom različitog uzrasta (osnovne i srednje općeobrazovne i muzičke škole), kao i studentima. Aktivna je učesnica stručnih i naučnih seminara, simpozija, kongresa u zemlji (BiH) i inostranstvu (Turska, Poljska, Holandija, Hrvatska). Članica je Muzikološkog društva FBiH od 1998. godine, te Evropske asocijacije za muziku u školama (EAS- European Association for Music in Schools) od 2010. godine.

Autorica je jedne naučne knjige, koautorica jedne monografije, te je napisala i objavila više stručnih i naučnih radova u zbornicima, časopisima, knjigama. Zaposlena je na Pedagoškom fakultetu Sarajevo, UNSA, od 1994. godine, a trenutno je u zvanju vanrednog profesora. Obavlja i dužnost prodekanese za nastavu. Pored interesa za istraživanje bosanskohercegovačke muzike, autorica istražuje značaj muzičke edukacije i muzike uopće u razvoju djeteta i ličnosti.

 


TAGOVI
VEZANE VIJESTI

PODIJELI

KOMENTARI
PRATITE NAS
PRETRAŽI
TVUSK LIVEPROMO VIDEO TVUSK 2016

MARKETING
MARKETING