INFO

  • OD POSLJEDICA ZARAZE KORONAVIRUSOM U KINI PREMINULO 1.666 OSOBA
  • SUTRA U NAŠOJ ZEMLJI SUNČANO VRIJEME UZ MALU DO UMJERENU OBLAČNOST
  • BUŽIM: NA ODRŽANOJ SJEDNICI SKUPŠTINE MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE DODIJELJENA PRIZNANJA ZASLUŽNIM
  • POSVETA VELIKANU: NAGRADA ZA MVP-A ALL-STAR UTAKMICE NOSIT ĆE IME KOBEA BRYANTA
  • EFENDIJA DANAS VOZI KAMION U NJEMAČKOJ: SRETAN SAM I UŽIVAM U SVOM POSLU
  • BRISEL: VEČERAS SASTANAK LIDERA EU I ZAPADNOG BALKANA
  • BUŽIM: ODRŽANA KOMEMORACIJA NEDŽIBU VUČELJU
  • GRAĐANSKI I EKOLOŠKI AKTIVIZAM: MJEŠTANI RIBIĆA I ORLJANA POPRAVILI SLIKU RIBIĆKE OTOKE
  • JEDNOSMJERNA ULICA PREMA ZAPADU: ZNAČAJNO PORASTAO BROJ NEKRETNINA NA PRODAJU
  • SANSKI MOST: NJEMAČKA KOMPANIJA SA BH. LJUDSKIM RESURSIMA

PREGOVARAČKI TIM VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

- Pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona analizirao je zahtjeve kantonalnih odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, u vezi sa čijim ispunjavanjem imenovani uslovljavaju prekid štrajka prosvjetnih radnika na području Unsko-sanskog kantona

PREGOVARAČKI TIM VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

BIHAĆ, 10. septembra - Navedeni sindikati donijeli su Odluku o organizovanju i održavanju štrajka zaposlenika u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja i odgoja na području Unsko-sanskog kantona i Odluku o organizovanju i održavanju štrajka zaposlenika u javnim ustanovama srednjeg obrazovanja i odgoja na području Unsko-sanskog kantona.

U predmetnim odlukama navedeni su razlozi organiziranja štrajka i istaknuti zahtjevi koji se odnose na ispunjavanje ekonomskih i socijalnih prava radnika u obrazovanju.

Kao što je poznato, Vlada Unsko-sanskog kantona je vodila intenzivne pregovore sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja radi postizanja sporazuma. Nažalost, pregovori nisu uspjeli te je, u skladu sa Zakonom o radu F BiH, proveden postupak mirenja, koji također nije uspješno okončan, tj. nije postignut adekvatan sporazum.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je dostavilo informaciju o provedenom postupku mirenja i priložilo dokaze da je štrajk prosvjetnih radnika organiziran suprotno odredbama Zakona o štrajku F BiH, te predložilo Vladi Unsko-sanskog kantona Zaključak o pokretanju sudskog postupka u cilju utvrđivanja nezakonitosti organiziranog štrajka, što je Vlada i usvojila te obavezala Kantonalno pravobranilaštvo  da pokrene postupak kod nadležnog suda.

U cilju iznalaženja pozitivnog ishoda iz situacije nastale povodom organiziranja štrajka, a za dobrobit učenika, Pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona predlaže Vladi Unsko-sanskog kantona da  prihvati istaknuti zahtjev sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja za izjednačavanjem prava sa ostalim zaposlenicima koji primaju platu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, u smislu potpunog izjednačavanja plata uposlenih u obrazovanju sa platama zaposlenih u organima državne službe, shodno odgovarajućoj stručnoj spremi.

Ne prejudicirajući ishod sudskog postupka, Pregovarački tim smatra potrebnim, da u interesu učenika, odnosno, otpočinjanja školske godine, Vlada Unsko-sanskog kantona uloži maksimalan napor u cilju postizanja sporazuma sa sindikatima.

Dakle, predlažemo Vladi Unsko-sanskog kantona, da u cilju izjednačavanja njihovih prava sa ostalim budžetskim korisnicima i postizanja sporazuma sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, istima u pregovorima ponudi sljedeće:

- osnovicu za platu u identičnom iznosu sa utvrđenom osnovicom zaposlenih u organima državne službe, tj. u iznosu od 302 KM;

- potpuno izjednačavanje koeficijenata stručne spreme zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju sa zaposlenima u organima državne službe, tj. izjednačavanje osnovnih plata uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju prema stepenu obrazovanja (srednja stručna sprema, viša stručna sprema i visoka stručna sprema) sa  osnovnim platama uposlenih u organima državne službe prema stepenu stručne spreme;

- priznavanje prava na novčani dodatak na platu na ime minulog rada.

Prihvatanjem zahtjeva sindikata za izjednačavanjem njihovih prava iz radnog donosa sa ostalim budžetskim korisnicima, ispravila bi se i dugogodišnja nepravda u različito isplaćivanim platama po pitanju nejednake osnovice i nejednakih koeficijenata stručne spreme. U cilju implementacije navedenih zahtjeva sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, neophodno je pristupiti izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona.

VEZANE VIJESTI

KOMENTARI

TRAŽI

MARKETING


RTVUSK LIVE


MARKETING