INFO

 • U BERLINU ZAVRŠENA MIROVNA KONFERENCIJA ZA LIBIJU
 • USVAJANJE BUDŽETA USK JOŠ UVIJEK NEIZVJESNO
 • ŽENE BREKOVICE – ČUVARI BOSANSKE TRADICIJE
 • OSNIVANJE APELACIONOG SUDA BIH PRIORITET U REFORMI PRAVOSUĐA
 • ŠTA JE OPASNIJE ZA ZDRAVLJE: TERMOELEKTRANE ILI INDIVIDUALNA LOŽIŠTA???
 • MLADI INOVATORI IZ SREBRENICE: MARICA I HARIS OSMISLILI PAMETNI KONTEJNER "SMEĆKO"
 • PORAZ DŽUMHURA NA OTVARANJU AUSTRALIAN OPENA
 • MAJKE SREBRENICE TUŽILE HOLANDIJU EVROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA
 • HRVATSKI AMBASADOR U BIH: PRUŽIĆEMO PODRŠKU BIH U PROCESU PRIDRUŽIVANJA EU
 • KAPETANOVA KULA U BIHAĆU: KULTURNO-HISTORIJSKA BAŠTINA SA SVRHOM
 • UNSKO – SANSKOM KANTONU HITNO POTREBAN ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA
 • VLADA USK: U FOKUSU PAŽNJE DEMOGRAFSKA KRETANJA I SISTEMSKO RJEŠAVANJE PROBLEMA
 • RADONČIĆ SUSPENDOVAO DVA POMOĆNIKA MINISTRA SIGURNOSTI
 • UPOTREBOM NOVOG INFORMACIONOG SISTEMA ZAUSTAVITI NELEGALNU SJEČU
 • NA DRUGOJ ZAJEDNIČKOJ UNIVERZITETSKOJ KONFERENCIJI SVOJ ISTRAŽIVAČKI RAD PREZENTOVALI I BIHAĆKI STUDENTI
 • ODGOĐENA TEMATSKA SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA PFBIH O STANJU U ZDRAVSTVU
 • HRVATSKA: IZA PONOĆI NEŠTO JEFTINIJE GORIVO
 • EU RAZMATRA ZABRANU TEHNOLOGIJE ZA PREPOZNAVANJE LICA
 • ZBOG STROŽIJIH ZAKONSKIH PROPISA OPALA PRODAJA ORUŽJA U OVLAŠTENIM RADNJAMA
 • ŽENA I ZDRAVLJE: EVROPSKA SEDMICA PREVENCIJE I MJESEC BORBE PROTIV KARCINOMA
 • IZVJESNA ADAPTACIJA ODJELJENJA BORAČKO - INVALIDSKE ZAŠTITE
 • BOSANSKI PETROVAC: OPĆINI POTREBAN DOM ZA SMJEŠTAJ STARIH I NEMOĆNIH LICA
 • UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU DEVIZNIH ŠTEDIŠA F BIH REAGUJE..
 • VRIJEME DANAS: U VEĆEM DIJELU ZEMLJE PRETEŽNO OBLAČNO
 • ŠVICARSKI CRVENI KRIŽ OSIGURAO POMOĆ U IZNOSU OD 44.000 KM ZA SOCIJALNO UGROŽENA LICA SA PODRUČJA USK.
 • OSNIVANJE SPORTSKE AMBULANTE, TEMA SASTANKA ODRŽANOG U VLADI USK.
 • FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE PREZENTOVALE REZULTATE RADA ZA 2019. GODINU
 • VRIJEME SUTRA: SUNČANO I TOPLO
 • VSTV USVOJIO PRAVILNIK O PROVJERI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA SUDIJA I TUŽILACA

DVADESET ČETVRTA GODIŠNJICA FEBRUARSKOG ODBRAMBENOG BOJA JEDINICA 5 KORPUSA A R BIH

- Otpočinjanjem ofanzive srpkih snaga na Bihaćki okrug, 6. februara 1994. godine, snage Fikreta Abdića su prekršile primirje i 16. februara 1994. godine napale jedinice 5. korpusa s leđa

DVADESET ČETVRTA GODIŠNJICA FEBRUARSKOG ODBRAMBENOG BOJA JEDINICA 5 KORPUSA A R BIH

Ofanziva srpskih snaga na Bihaćki okrug, planirana i pripremljena u Komandi Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a razrađivana u komandama 1. i 2. krajiškog korpusa, otpočela je 6. februara 1994. godine na linije odbrane i zonu odgovornosti 501. i 503. brdske brigade i 504. lake brigade 5. korpusa A R BiH. Ove jedinice branile su prilaze Bihaću, kanjonu Une i hidroelektrani "Kostela".

U boj protiv jedinica 5. korpusa uključeni su dijelovi 1. i 2. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske/VRS/ i to: drvarska, petrovačka, bihaćka i bosanskokrupska brigada, jedinice specijalne namjene, dijelovi jedinica korpusne policije, rezervna policija općina Prijedor, Sanski Most, Bosanski Novi, Bosanska Krupa i Bosanski Petrovac.

Vatrena podrška snaga u napadu obezbijeđena je koncentracijom velikog broja artiljerijsko-raketnih oruđa i tenkova (topovi 76 i 130 mm, haubice 105, 122 i 155 mm, višecjevni bacači raketa tipa "Oganj", minobacači 60, 82 i 120 mm, tenkovi T-55, oklopni transporteri, borbena vozila pješadije i protivavionski topovi 20, 30 i 40 mm).

Osnovni ciljevi ofanzive sa širokog zahvata fronta od Lohovskih brda do Jezera bili su:protjerivanje snaga 5. korpusa sa Grabeškog i Grmuško-srbljanskog platoa, zauzimanje hidroelektrane "Kostela", presijecanje komunikacije Bihać - Cazin, izazivanje straha i panike među stanovništvom, u daljem zadatku ovladavanje prigradskim naseljima i gradom Bihaćom.

Nakon intenzivne artiljerijske vatre kojoj su bili izloženi prednji kraj odbrane jedinica 5. korpusa, prigradska i gradska naselja Bihaća, te rubni dijelovi cazinske općine, u jutarnjim satima 6. februara 1994. godine otpočeo je kombinirani napad pješadije i oklopno-mehaniziranih jedinica srpske vojske na  pravcu: kasarna "Grabež" - selo Spahići, kao glavnom i selo Drenovo Tijesno - kota Hasin vrh, selo Drenovo Tijesno - kota Vršak i kasarna "Grabež" - kota Greben, kao pomoćnim pravcima napada.

Jedinice 5. korpusa pružile su maksimalan otpor i onemogućile brze prodore srpskih snaga po pravcima. Prvog dana ofanzive, zahvaljujući neprekidnom dejstvu artiljerije i upotrebi pješadije u talasima, napadač je na glavnom pravcu napada napredovao do jednog kilometra, a u sljedećih šest dana još oko tri kilometra, dok na pomoćnim pravcima napada gotovo da nije ni imao uspjeha, izuzme li se taktičko pomjeranje linija 5. korpusa u cilju izbjegavanja neprekidne artiljerijske vatre.

Da bi eksploatisao početne uspjehe na glavnom pravcu napada i brzo izbio u rejon Spahića, neprijatelj  je danima bezuspješno pokušavao probiti linije odbrane na pomoćnom pravcu, u rejonu kota Hasin vrh - Vršak i spojiti se sa snagama na glavnom pravcu, odsjeći Grmuško - srbljanski plato, ovladati kotom Greben i staviti pod kontrolu komunikaciju Bihać - Pokoj - Cazin. Pri tome je trpio gubitke na uzastopnim položajima, te je petog dana ofanzive bio primoran da u boj uvede bosanskograhovsku brigadu, daleko lošijih borbenih kvaliteta od ostalih brigada. Sedmog dana ofanzive linije odbrane jedinica 5. korpusa su u potpunosti konsolidovane i stvoreni uslovi za izvođenje kontranapada. Srpski vojni i politički vrh se ipak morao pomiriti sa činjenicom da je plan o brzom zauzimanju Bihaća propao.

Ono što je sramnije je činjenica du su snage tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna napale jedinice 5. korpusa s leđa.

Naime, uz posredovanje Francuskog bataljona 18. januara 1994. godine potpisan je Sporazum o prekidu dejstava i neprijateljstava. Sporazum su uz saglasnost svojih komandi potpisali komandant 5. korpusa Atif Dudaković i komandant Štaba odbrane i policije tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, Asim Delić. Otpočinjanjem ofanzive srpkih snaga na Bihaćki okrug, 6. februara 1994. godine, snage Fikreta Abdića su prekršile primirje i 16. februara 1994. godine  napale jedinice 5. korpusa s leđa. U otvorenom pismu od 20. februara 1994. godine komandant Francuskog bataljona, pukovnik Legrije, ovu činjenicu je i sam priznao.

 

 

 

VEZANE VIJESTI

KOMENTARI

TRAŽI

MARKETING


RTVUSK LIVE


MARKETING