UNA – THE ONE, dokumentarni film

UNA – THE ONE, dokumentarni film


četvrtak, 02.april u 20:05

Film "Una – The One" njemačkog autora i režisera Jonasa Borinskog predstavlja jedinstvenu priču stranih i domaćih ribolovaca o iznimnim ljepotama Une i važnosti očuvanja tog prirodnog blaga. Tema je rijeka Una sa kompletnom florom i faunom kao jedna od posljednjih nedirnutih rijeka u Evropi. Poseban akcent je stavljen na njeno najveće bogatstvo, a to je mladica - riba koja se u Evropi kao ugrožena vrsta nalazi na tzv. crvenoj listi. "Una - The One" dio je velikog projekta "Save the blue heart of Europe" koji se bavi zaštitom rijeka Balkana ugroženih pred najezdom energetskih lobija koji, prema riječima autora, žele domaće rijeke iskoristiti za privatni profit, a u isto vrijeme trajno im promijeniti strukturu, floru i faunu. Priču za cijeli projekt su osmislili Christof Menz, Uwe Rieder, Jonas Borinski i Anes Halkić. Dokumentarni film „Una the One“ pogledajte u četvrtak, 2.aprila od 20:05 sati.