KONKURSI


Na osnovu Pravilnika o dodjeli novinarske nagrade „Emin Huskić, Pravilnika o radu ocjenjivačkog odbora za dodjelu Novinarske nagrade „Emin Huskić“ i  Odluke užeg novinarskog kolegija RTV USK  br. 538-04/17  od 20. 9. 2017. godine, JP RTV USK d.o.o. Bihać raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu Novinarske nagrade „Emin Huskić“ za 2017. godinu

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu Novinarske nagrade '' Emin Huskić'' za novoobjavljeno novinarsko djelo djelo nastalo u periodu od novembra prethodne do novembra 2017. godine.

II

Nagrada se sastoji iz novčanog dijela i plakete. Novčani dio nagrade određuje Uprava preduzeća, shodno finansijskim mogućnostima. Iznimno, nagrada se može dodijeliti i za životno djelo novinaru koji je u dužem radnom periodu ostavio traga u radu svoje medijske kuće, ili afirmisao bosansko-hercegovačko novinarstvo.

III

Za nagradu ravnopravno konkurišu objavljena djela novinara – uposlenika lokalnih medija USK, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

IV

Konkurs ostaje otvoren do 24. novembra 2017. godine. Autori su dužni dostaviti Ocjenjivačkom odboru novinarsko djelo obavezno u pisanoj i digitalnoj formi (tekst i video-audio sadržaj na CD-u, DVD-u, USB stiku ili na e-mail preduzeća: sekretar.rtvusk@rtvusk.ba, ili lično na adresu: 

JP RTV Unsko-sanskog kantona

Ul. 502. viteške brigade 11

77000 Bihać

sa naznakom:za Novinarsku nagradu „Emin Huskić“

V

Ocjenjivački odbor za dodjelu Novinarske nagrade ''Emin Huskić'', kojeg imenuje Uprava poduzaća, vrednovat će prispjela djela, donijeti odluku o dobitniku nagrade i istu saopćiti na upriličenoj svečanosti godišnjice RTV USK, krajem decembra  2017. godine.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Uprava poduzeća


PODIJELI
PRATITE NAS
PRETRAŽI
PROMO VIDEO TVUSK 2016

MARKETINGMARKETING